× Trang chủ Diện Chẩn News
THÔNG TIN DIỆN CHẨN THÔNG TIN SỨC KHỎE THÔNG TIN KHOÁ HỌC
Diện Chẩn Online Diện Chẩn Video
VIDEO DIỆN CHẨN VIDEO SỨC KHỎE VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ
Hướng dẫn Liên hệ

Trung tâm VIỆT Y ĐẠO quốc tế Center

Điện thoại: 0939.17.08.84

© 2019 Diện Chẩn BQC. All rights reserved.

Video đã được đăng ký bản quyền, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại dưới mọi hình thức.

Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - VIETDANCE BÙI QUỐC CHÂU.

21/05/2019, 21:55

Đại Giản thuật xoay cổ tay trong phương pháp Diện Chẩn - Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu đã được phổ biến cho bà con ở Khu Hội Chợ Đại Lễ Vesak tại chùa Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam. Facebook: Diện Chẩn Việt Y Đạo Hà Nội.
Các video khác
Back